Coaching

 

Coaching je orodje in način, s pomočjo katerega posamezniki ali skupine lahko učinkoviteje razvijejo svojecoaching veščine, zmožnosti ter spodbudijo svoj nastop in učinkovitost. Prav tako lahko pomaga pri soočanju z najrazličnejšimi izzivi ali preprekami, preden le-te postanejo problemi.

Certificiran usposobljen notranji coach našega podjetja nudi coaching za vodje in zaposlene organizacije, saj vemo, da so zadovoljni zaposleni in učinkovito vodenje ključ do uspešne organizacije. Poslovni coaching tako omogoča zaposlenim odpravljati stres na delovnem mestu, povečati kreativnost, zadovoljstvo, motivacijo, odnose itd. na delovnem mestu, vodje pa pridobivajo na vodstvenih veščinah in razumevanju ter odnosih z zaposlenimi.

Poslovni coaching lahko še posebej koristi manjšim organizacijam, saj le te pridobijo objektivno, zunanjo pomoč, ki vodjem pomaga na učinkoviti način razbremeniti in upravljati s svojimi maloštevilnimi zaposlenimi ter tako zmanjšati pritisk in stres.

Prednosti, ki jih prinaša poslovni coaching:

  • povečana produktivnost,
  • izboljšana skrb za stranke,
  • manjša fluktuacija,
  • zmanjšanje stroškov in povečanje profitabilnosti,
  • izboljšani odnosi vodje-zaposleni ter med zaposlenimi,
  • izboljšani odnosi s strankami itd.