Računovodske storitve

 

Podjetje nudi opravljanje računovodskih storitev za mikro, majhne in srednje gospodarske družbe, društva, zavode, za samostojne podjetnike (s.p.) ter ostale fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (zdravniki/zobozdravniki, odvetniki, notarji, športniki, novinarji itd.).

Računovodske storitve zajemajo:

  • knjiženje verodostojnih listin v ustrezne poslovne knjige,
  • vodenje glavne knjige in ustreznih pomožnih knjig,
  • vodenje registra osnovnih sredstev,
  • obračun plač,
  • vodenje davčnih evidenc za potrebe izdelave obračuna davka na dodano vrednost,
  • izdelava mesečnih poročil in medletnih bilanc,
  • izdelava letnih poročil za potrebe AJPES-a, FURS-a, Banke Slovenije,
  • redna kontrola poslovanja in opozarjanje na nepravilnosti,
  • obveščanje strank o zakonskih spremembah itd.

 

 

agara-slika-1 agara-slika-5 agara-slika-6