Svetovanje

DAVČNO SVETOVANJEagara-slika-9

Davčno svetovanje je namenjeno vsem pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in ostalim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, prav tako pa tudi drugim oblikam organiziranja (društva, zavodi).

Storitve davčnega svetovanja pokriva licencirani davčni svetovalec, ki vam prihrani čas in denar na način, da:

 • plačate le toliko davčnih obvez, kot je potrebno,
 • zmanjšate davčno tveganje,
 • svetovalec poskrbi za strokovno vodenje davčnega postopka,
 • uredi popravek napak iz preteklosti itd.

V okviru davčnega svetovanja ponujamo naslednji spekter storitev:

 • zastopanje stranke pred davčnimi organi in med davčnimi pregledi (FURS),agara-slika-4
 • medletna izdelava poslovnega in davčnega izida, ki služi kot pomoč za določitev davčne osnove ob koncu leta,
 • preventivni davčni pregledi,
 • svetovanje o davčnih vidikih za nove poslovne transakcije,
 • svetovanje pri mednarodnih poslih,
 • reševanje tekočih davčnih dilem,
 • svetovanje pri izpeljavi morebitnih insolvenčnih postopkov,
 • pomoč pri statusnem preoblikovanju pravnih subjektov,
 • obveščanje in izobraževanje strank in njihovih zaposlenih o davčnih pravilih in novostih itd.

 

POSLOVNO SVETOVANJE ZA PODJETJAagara-slika-8

Naše podjetje nudi strokovne storitve izdelave poslovnega načrta ter pomoč pri prijavah na različne javne razpise za pridobitev ugodnih kreditnih ali nepovratnih sredstev za financiranje investicijskih projektov. V ta namen podjetjem izdelamo vlogo za prijavo na razpis, pripravimo poslovni načrt in strategijo trženja. Ob pozitivno pridobljenih sklepih o pridobitvi finančnih sredstev pa izdelamo potrebna poročila ter zahtevke za uspešno črpanje odobrenih finančnih sredstev.

Izdelamo prijave za pridobitev finančnih sredstev pri naslednjih institucijah:

 • Slovenski podjetniški sklad,
 • poslovne banke,
 • Ministrstvo za gospodarstvo (turistični projekti),
 • Javni sklad za regionalni razvoj.